Myhre Entreprenør AS, Entreprenør i Andebu

Myhre Entreprenør AS er en entreprenør i Vestfold med solid erfaring og dyktige fagarbeidere som i hovedsak driver med jobber for privatpersoner og offentlige tiltakshavere.

I tillegg har vi ofte andre entreprenører som oppdragsgivere hvor vi leier ut maskin og maskinfører. Vi har Vestfold som primærmarked, men påtar oss gjerne også oppdrag i nabofylkene ved behov.

Vårt hovedarbeidsområde er alt innen graving og masseforflytningsoppgaver, legging av utvendige vann- og avløpsledninger, rehabilitering av eksisterende ledningsanlegg, hustomter og tilbygg, veibygging, osv

Vi driver med alt av planering, vann og avløp, tomter, veibygging, drenering, biovac, transport og salg av pukk, grus og støpe sand, steinmurer og kantstein.

Intet oppdrag er for lite så ta kontakt.


Myhre Entreprenør AS - Firmaadresse - Myreveien 2 -  3158 Andebu - Telefon 92417163atlemyhre@gmail.com  - Følg oss på Facebook

Entreprenør i Vestfold