Sentral godkjenning

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

 Sentral godkjenning for: MYHRE ENTREPRENØR AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 917422370, er gitt følgende sentral godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

MYHRE ENTREPRENØR AS:

› Ansvarsforsikring

› Yrkesskadeforsikring

Godkjenningen er gyldig til 04.09.2023

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Tlf: 22 47 56 00

Postadresse : Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo

Besøksadresse : Mariboesgate 13, Oslo / Hunnsvegen 5, Gjøvik

www.dibk.no

Vi har Sentral godkjenning

Myhre Entreprenør AS - Firmaadresse - Myreveien 2 -  3158 Andebu - Telefon 92417163atlemyhre@gmail.com  - Følg oss på Facebook

Entreprenør i Vestfold