Graveoppdrag i Vestfold

Myhre Entreprenør AS, driver som entreprenør i Vestfold, og er lokalisert i Andebu i Vestfold, og utfører alle typer graveoppdrag i Vestfold for private og andre typer oppdragsgivere, firmaet ble startet i år 2000 som Maskinentreprenør Atle Myhre og omdannet til Myhre Entreprenør AS i 2012, så vi har drevet i 22 år i denne bransjen.

Vi har alltid satset på å levere høy kvalitet på våre tjenester enten det har vært oppdrag for private, andre entreprenører eller offentlige tiltakshavere i Vestfold eller andre nabofylker.

Markedsområdet og hovedmålet vårt er i hovedsak å drive som lokal entreprenør i Vestfold, men vi utfører også oppdrag fra Oslo til nedre Telemark hvis det er ønske om det. 

Vi har lang erfaring med alle mulige typer arbeidsoppgaver, vi har hatt mye oppdrag for Statens Vegvesen og andre store entreprenører i forbindelse med E18 utbygginger, riksveiutbygginger og andre kompliserte oppdrag med hele Østlandet som arbeidsområde, eksempler på dette er Tønsbergpakken, og forskjellige oppdrag på E18 utbyggingene fra Holmestrand i nord i år 1999 til Larvik i syd i 2015, og har derfor lang erfaring med alt fra små til store prosjekter.

Vi utfører også alle mindre typer oppdrag for private og andre oppdragsgivere som for eksempel: Vann og avløpsledninger, hus drenering, tett kloakk, planering av gårdsplasser, kantstein, steinmurer, klargjøring for asfaltering,  tomter, garasjetomter, grøfte rensk, veibygging, skogsbilveier, drenering, pigging av fjell, sprengning av fjell, grusing av veier og gårdsplasser, og de fleste andre typer oppdrag, så bare ta kontakt hvis du lurer på noe eller for en uforpliktende befaring / pristilbud.

Vi påtar oss også for eksempel forsikringsoppdrag ved vannlekkasjer eller tett avløp og hus drenering ved fukt eller vannskader i kjeller.

Vi har flere maskiner og annet utstyr selv og leier også inn utstyr og personell når det er behov for dette, som for eksempel ved sprengings oppdrag.

Vi er for tiden 6 ansatte, hvorav 4 har fagbrev som maskinførere. Vi har 3 rørleggere med ADK godkjenning for legging av vann og avløpsrør.

I tillegg så driver vi Vestfold Pukk og Sand AS et grustak og pukkverk lokalisert i Høyjord i Vestfold, og har derfor god tilgang på kvalitetsvarer fra eget pukkverk til alle mulige typer oppdrag for private, andre oppdragsgivere og entreprenører. Vi har en grå/blå fjelltype i pukkverket noe som gjør at gårdssingel og grus får en veldig fin farge. I pukkverket har vi også mannskap til å drifte dette.


Graveoppdrag i Vestfold

Vi satser i hovedsak på å vokse som entreprenør i Vestfold.

Nettstedet er under utvikling så det kommer mer info etter hvert som tiden strekker til!

Myhre Entreprenør AS

Myhre Entreprenør AS - Firmaadresse - Myreveien 2 -  3158 Andebu - Telefon 92417163atlemyhre@gmail.com  - Følg oss på Facebook

Entreprenør i Vestfold